CAT 2018 award op de NVR

CAT 2018 award op de NVR

Niels van der Geest heeft de CAT 2018 award gewonnen op de NVR. Het was een Critical Appraisal of a Topic (CAT) binnen de GCA discipline.