Nascholingsartikel: Reuscelarteriitis; systeemvasculitis van de grote vaten

Nascholingsartikel: Reuscelarteriitis; systeemvasculitis van de grote vaten

Reuscelarteriitis (RCA) is een ziekte die sterk in beweging en ontwikkeling is wat betreft de classificatiecriteria, diagnostiek en de behandeling. Belangrijk is dat RCA-patiënten in een centrum behandeld worden met expertise op het gebied van de diagnostiek, beeldvorming en behandeling.van RCA. CD-echografie en de FDG-PET/CT hebben een grote toegevoegde waarde bij de diagnostiek. En wat betreft de behandeling is aangetoond dat zowel methotrexaat als tocilizumab recidieven kunnen voorkomen en prednisolonsparend zijn.

Goede prospectieve studies zijn echter nodig om meer inzicht te verkrijgen in het spectrum en het beloop van RCA op patiënt- en vaatniveau. Tevens is het huidige arsenaal van evidence-based aanvullende behandelingen bij methotrexaat en tocilizumab te beperkt om de patiënten op maat te kunnen behandelen. Gerandomiseerde behandelstudies zijn nodig met onder andere leflunomide en de JAK/STAT-remmers om de RCA-patiënt gericht en op maat te kunnen behandelen.

Lees hier het hele artikel