Verwijzen

In het vasculitis expertise centrum van het UMCG zijn ;
– Patiënten met een nieuwe verdenking op kleine vaten vaten vasculitis en Reuscelarteriitis en het aanverwante ziektebeeld Polymyalgia Rheumatica
– Als ook patiënten met een second opinion dan wel tertiaire verwijzing kleine vaten vaten vasculitis en Reuscelarteriitis en het aanverwante ziektebeeld Polymyalgia Rheumatica
welkom .

Indien het kan worden nieuwe patiënten poliklinisch gezien maar de afdelingen reumatologie en klinische immunologie en de afdeling nefrologie bieden ook de mogelijkheid om patiënten klinisch op te nemen voor diagnostiek en behandeling.

Spoedverwijzingen en/of overleg;
Telefonisch aanmelden via de polikliniek Reumatologie en Klinische Immunologie 050-3612919 of de telefooncentrale UMCG 050-3616161, vragen naar de vasculitisartsen Dr. Liesbeth Brouwer, Dr. Bram Rutgers, Dr. Maria Sandovici of Prof. Dr. Coen Stegeman of via de dienstdoende reumatoloog dan wel nefroloog (tijdens avond-, nacht- en weekenduren)
De patiënt ontvangt telefonisch bericht over de afspraak.

Reguliere/tertiare verwijzingen;
Aanmelden via Zorgdomein, brief of fax 050-3619707 verwijsbrief met de volgende gegevens;
-cd/dvd met verrichte CT, MRI en PET-scans inclusief verslagen
-alle correspondentie/laboratoriumuitslagen vanaf begin presentatie ziekte
-indien biopt verricht; pathologieverslag
De triage vindt plaatst door een staflid van het Vasculitis Expertise Centrum Groningen op basis van urgentie en verwijsreden. De patiënt ontvangt telefonisch en/of schriftelijk bericht van de afspraak.

Second Opinions;
Zie verwijsprocedure bij reguliere/ tertiaire verwijzingen, verwijsbrief met aanvullende informatie;
-cd/dvd met verrichte CT, MRI en PET-scans inclusief verslagen
-alle correspondentie/laboratoriumuitslagen vanaf begin presentatie ziekte
-indien biopt verricht; pathologieverslag
De patiënt ontvangt schriftelijk bericht van de afspraak.

Aanmelden MDO ( 1 maal per week donderdag 12.30-13.30);
Aanmelden via de link ….. (dit lijkt me het meest ideaal voor jullie)
Wanneer u uw patiënt wilt aanmelden voor bespreking in het Multi Disciplinair Overleg stuurt u mee;
-verwijsbrief
-cd/dvd met verrichte CT, MRI en PET-scans inclusief verslagen
-alle relevante correspondentie/ laboratoriumuitslagen/PA verslagen van begin presentatie ziekte

 

Verwijzen (Kinderen)

Ook voor kinderen verzorgt het vasculitis expertise centrum Groningen second opinions voor heel Nederland. Meestal worden nieuwe patiënten poliklinisch gezien maar de afdelingen kinderreumatologie-immunologie bieden ook de mogelijkheid om patiënten klinisch op te nemen voor diagnostiek en behandeling. Kinderen worden dan opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Als kinderarts kunt u uw patiënt indien gewenst naar ons verwijzen. Hiervoor kunt u zorgdomein gebruiken of een fax sturen naar 050-3614235 o.v.v. verwijzing vasculitis expertise centrum kinderreumatologie-immunologie Groningen. Als het een nieuwe patiënt betreft met actieve vasculitis dan is het raadzaam om telefonisch te overleggen (050-361616 dienstdoend kinderreumato-immunoloog) zodat de patiënt op korte termijn ingepland kan worden.

Ook is het mogelijk om telefonisch te overleggen met één van de artsen van het Vasculitis Expertise Centrum. Neem hiervoor contact op via de telefooncentrale van het UMCG via 050 3616161. Vraag daar naar de dienstdoend kinderreumatoloog-immunoloog (drs Legger of Dr Armbrust)